Firmast

Hansaprofiil AB on ettevõte, kes aitab Teie kodule ja ettevõtle ehitada uue värava ja piirde, eemaldame ja utiliseerimine vana toote. Teostame kõiki väravate ja piiretega seotud töid.

Värav ja piire on maja tähtsaim osa, selle töö juurde saab lasta vaid asjatundjaid.Suudame vastutada korrektse mõõtmise, tootmise ja ehitustöö eest. Võtame Teie väravate ja piiretega seotud mured. Värav peab pidama vastu neli aastaaega ja aastakümneid, meie meeskonna praktika on üle 13 aasta. Kogemus lubab kinnitada, et saame selle tööga hakkama!

Firma areng on olnud väga kiire. Kuna ettevõtte omanik ja töötajad on tegutsenud oma alal juba aastast 2001 , siis omades suurt kogemust ja pühendumust oma tegevusalale areneme koos oma tarnijatega. Üks meie edu võtmeid ongi olnud just hea koostöö oma tarnijatega, mis põhineb aastatepikkusel usaldusel.

Ettevõtte põhi tegevusvaldkond on alumiiniumist piirdevõrgu ja liug- ning tiibväravate tootmine.

Täna on firma tegevuses viis põhisuunda:

Alumiiniumist punutud aiavõrk.

Alumiiniumist liugväravad, tiibväravad, jalgväravad

Automaatikate müük.

Alumiinium materjali müük

Alumiinium keevitus teenused Mig ja Tig